Cała prawda o zawodzie kuriera

Pozornie nic trudnego: podjechać pod wskazany adres, odebrać paczkę i dostarczyć ją w wyznaczone miejsce – tak właśnie postrzegany jest zawód kuriera. Czy słusznie? O co tak naprawdę chodzi w tym zawodzie i na czym polega ta praca? Kurier to nie tylko kierowca, choć w ten sposób najczęściej postrzegana jest ta profesja.

Oprócz tego, że wykonujący ten zawód musi  faktycznie odebrać przesyłkę od nadawcy i dostarczyć ją do odbiorcy, ma też do wykonania cały szereg innych czynności. Ponadto kurier wystawia faktury, prowadzi swego rodzaju “księgowość”, nalicza koszt usługi, prowadzi rozliczenia między zlecającym a firmą kurierską. Jeśli paczka dostarczana jest “za pobraniem”, inkasuje odpowiednią opłatę. Kurier to także swego rodzaju “wizytówka firmy”, dlatego powinien ją dobrze reprezentować.

Osobnym aspektem tej pracy jest samo dostarczenie przesyłki. Kurier musi albo znać trasę, albo umiejętnie posługiwać się urządzeniami nawigacyjnymi. Powinien tak opracowywać trasę przejazdu, by w logiczny sposób rozwozić poszczególne paczki. Ważne jest też, by zwracał uwagę na termin ich dostarczenia i go przestrzegał. Potrzebne jest tutaj zatem zacięcie logistyczne.

Co do zarobków, to nie należą one do wygórowanych. sama praca natomiast jest dość absorbująca, dlatego też nie powinny podejmować jej osoby, które liczą na “szybkie” pieniądze zdobyte tanim kosztem.

Opublikowano Praca | Comments Off on Cała prawda o zawodzie kuriera

Jakie obowiązki ma referent?

Referenta spotkać można głównie w instytucjach państwowych. To stanowisko powszechne jest w sądach, służbie celnej, urzędach, biurach jednostek publicznych. Pojawia się też jednak w instytucjach prywatnych.

Na czym polega jego praca? Referent wykonuje proste prace biurowe. Porządkuje i segreguje dokumentację, tworzy pisma urzędowe, zajmuje się archiwizacją i bazami danych. Może też zajmować się researchem informacji, umawianiem i obsługą spotkań, tworzeniem z nich sprawozdań.

Wymagania wobec kandydatów na to stanowisko nie są zbyt wygórowane. Łatwo też tutaj o awans. Coraz więcej pracodawców chce jednak, by referenci mieli wykształcenie wyższe i znali minimum jeden język obcy. Liczy się też umiejętność obsługi urządzeń biurowych oraz sprawne posługiwanie się komputerem i siecią internetową.

Referent pracuje głównie w biurze. Niekiedy pracodawca może poszerzać jego kompetencje, zlecając mu różnego typu prace.

Opublikowano Praca | Comments Off on Jakie obowiązki ma referent?

Project manager – zawód dla wybranych?

I znów kolejna obcojęzyczna nazwa zawodu. Co to za praca? Project manager? Kto to?

Mówi się o nim, że musi być uzdolniony w szerokim tego słowa znaczeniu: zdolności przywódcze, cechy kreatywne, umiejętność pracy zespołowej i indywidualnej, żyłka koordyntorska.

Profesja ta jest w naszym kraju dość młoda, więc szczegółowe wymagania do jej wykonywania dopiero kształtują się, ale na pewno potencjalnemu project managerowi “przyda się” wykształcenie wyższe, znajomość języków obcych, a także studia podyplomowe z zakresu zarządzania projektami. Jakimi? A to już zależy od branży, w jakiej będzie zatrudniony.

Wszechstronność jest tu wskazana: od umiejętności prowadzenia analiz i tworzenia zestawień po pomysłowość działań.

Project manager musi posiadać wiedzę i umiejętności z następujących zakresów zarządzania projektami:

– integracji zadań, a więc całościowego spojrzenia na projekt,

– umiejętności delegowania zadań, a więc zakresowego nimi zarządzania,

– organizacji czasu pracy swojego i podwładnych,

– decyzyjności w sprawach zakupu potrzebnych do realizacji projektu urządzeń i materiałów,

– umiejętności budowania zespołu i zarządzania zasobami ludzkimi,

– kontroli jakości wykonywania zadań projektowych,

– oceny ryzyk towarzyszących realizacji działań.

Zapotrzebowanie na zatrudnienie project managera zgłaszać mogą różne branże. Jego zarobki natomiast zależą m.in. od rodzaju prowadzonego projektu, jego czasu trwania, liczby zadań do zrealizowania.

Opublikowano Praca | Comments Off on Project manager – zawód dla wybranych?

Czym zajmuje się pracownik socjalny?

Ten trochę enigmatycznie określony zawód okazuje się być dość popularnym. Zorientowani na niego rozpoczynają przygotowana do tej profesji, idąc do szkoły średniej o profilu socjalnym, a później wybierają studia na kierunku “praca socjalna”. Na czym polega ich późniejsza praca? Pracownik socjalny koncentruje się przede wszystkim na działaniu na rzecz osób znajdujących się w trudnej sytuacji rodzinnej, zdrowotnej, finansowej, zawodowej, mieszkaniowej.

Organizuje dla nich pomoc, udziela porad, kieruje do odpowiednich instytucji wspierających, pomaga “odnaleźć się” w zaistniałej sytuacji. Zajmuje się zapewnieniem pomocy materialnej, psychologicznej, lekarskiej. Jego podstawowa rola sprowadza się do stworzenia odpowiednich warunków bytowych osobom, które z jakichś przyczyn zostały ich pozbawione.

Pracownik socjalny ma też kompetencje do tego, by, w przypadku stwierdzenia, że przebywającemu w rodzinie, którą się opiekuje dziecku, zagraża coś, co mogłoby wpływać niekorzystnie na jego zdrowie lub nawet życie, podjąć decyzję o odebraniu tego dziecka rodzinie.

Praca pracownika socjalnego wiąże się z dużymi obciążeniami psychicznymi. Trzeba zatem być osobą bardzo odporną, potrafiącą oddzielać to, co zawodowe, od tego, co prywatne, świadomą odpowiedzialności i ryzyk wynikających ze sprawowanie tej profesji.

Pracownicy socjalni zatrudniani są w ośrodkach pomocy społecznej, ośrodkach opiekuńczo-adaptacyjnych, zakładach karnych, zakładach opiekuńczo-leczniczych, ośrodkach dla uchodźców, placówkach dla osób uzależnionych, ośrodkach wsparcia.

Opublikowano Praca | Comments Off on Czym zajmuje się pracownik socjalny?

Handlowiec – tradycyjny zawód przyszłości?

Profesja handlowca obecna jest w sferze “zawodowej” chyba od zawsze. Ciągle przecież coś sprzedawano lub kupowano. Ciągle dokonywano różnych transakcji. Ciągle zatem potrzebni byli ludzie, którzy tymi “transakcjami” zajmą się w sposób profesjonalny.

Co to zatem za praca? Handlowiec przede wszystkim sprzedaje usługi bądź produkty, ale trzeba zauważyć, że obecnie zakres obowiązków przypisanych do tego stanowiska jest dość rozbudowany i szeroki. Praca ta nie sprowadza się już bowiem do stania za ladą, ale wymaga mobilności, pomysłowości, kreatywności, wykorzystywania w docieraniu do klientów coraz to nowszych narzędzi komunikacji – telefonu, internetu.

Teraz handlowiec musi być odpowiednio wykształcony. Aby dotrzeć do potencjalnych nabywców i sprzedać produkt czy usługę, potrzeba nie tylko komunikatywności i otwartości, ale też ugruntowanej wiedzy z dziedziny marketingu, PR-u, handlu. Nie raz konieczna jest także odrobina psychologii i reklamy.

Zarobki handlowca są różne. Najczęściej zależą od jego aktywności i tego, w jaki sposób “sprzedaje” sam siebie.

Opublikowano Praca | Comments Off on Handlowiec – tradycyjny zawód przyszłości?

Czym zajmuje się kierownik sprzedaży?

Praca polegająca na sprzedawaniu produktów kojarzy nam się głównie z profesją sprzedawczyni lub sprzedawcy. Jest to oczywiście jak najbardziej słuszne skojarzenie, ale obecnie również w sprzedaży musi pojawić się ktoś, kto pokieruje jej prawidłowym przebiegiem.

Na czym polega sama praca? Kierownik sprzedaży zajmuje się, jak zresztą sama nazwa zawodu sugeruje, kierowaniem sprzedażą produktów danego przedsiębiorstwa czy też danej marki. Dba o stałych klientów i utrzymuje z nimi kontakt, pozyskuje nowych kontrahentów. Weryfikuje zamówienia, sprawdza stan towaru. Opracowuje i przygotowuje materiały ofertowo-handlowe. Sprawdza też płynność finansowa klientów i stan przepływu gotówki za zrealizowaną transakcję zakupową.

Do wykonywania tego zawodu konieczne jest wykształcenie wyższe kierunkowe. Niezbędne okazuje się także doświadczenie w sprzedaży i pracy z klientami. Nie obędzie się też bez komunikatywnej znajomości języków obcych. Ważne są również umiejętności komunikatywne: otwartość, kontaktowość, łatwość nawiązywania kontaktu, umiejętność negocjacji, le także asertywność.

Kierownika sprzedaży zatrudnić można w wielu branżach, chociażby chemicznej, kosmetycznej, spożywczej, przemysłowej, telekomunikacyjnej, monopolowej.

Opublikowano Praca | Comments Off on Czym zajmuje się kierownik sprzedaży?

Sztuka o gospodarce

Czy gospodarka i sztuka mogą wejść ze sobą w dialog? Okazuje się, że jak najbardziej. I nie chodzi tu wcale o tworzenie prywatnych instytucji kulturalnych czy metody finansowania kultury. Sztuka może z powodzeniem może mówić o takich tematach jak gospodarka czy praca – i to w sposób, o którym nawet nie pomyślelibyśmy jako o sztuce.

Współczesny brytyjski artysta, Tino Sehgal, studiował taniec i… ekonomię polityczną. Z takiego połączenia musiało urodzić się coś niezwykłego – rzeczywiście, Sehgal był pomysłodawcą tak zwanych “constructed situations”, którymi posługuje się w swojej pracy twórczej. Jego projekty odbywają się w przestrzeni wystawienniczej, widzowie spodziewają się więc dzieł sztuki, instalacji artystycznych, w każdym razie – czegoś materialnego, do oglądania.

Tymczasem artysta porusza tematykę gospodarczą, polityczną czy społeczną w zupełnie inny sposób. Podziwianym dziełem stają się ludzie, a właściwie – ich historie. A jacy ludzie? I to jest właśnie najciekawsze – sami widzowie.

W projekcie, który zrealizował właśnie w poznańskim Centrum Kultury Zamek zaprosił do współpracy kilku ekspertów zajmujących się na co dzień gospodarką. Proponują widzom tytułową “exchange”, wymianę – doświadczeń, myśli, opinii. Sehgal poprzez wpuszczenie ich do przestrzeni galerii aranżuje ich spotkania z publicznością.  “Czy są w Twoim zawodzie oferty pracy?”, “Z czym kojarzy Ci się wolny rynek?”, “Jak oceniasz stan gospodarki?”, “Myślałeś kiedyś o tym, by założyć własną firmę?”, “Czy według Ciebie praca za granicą to ryzyko?” – takie i inne pytania padają w rozmowie z nimi. Widz, początkowo mocno zdezorientowany, po czasie orientuje się, że właśnie jego opowieść stała się obiektem artystycznym, który mogą  podziwiać inni znajdujący się w galerii.

Taka sztuka może wydawać się bardzo dziwną, nie można jednak odmówić jej kilku właściwości. Przede wszystkim – pobudza do myślenia na temat rynku pracy, rzeczywistości gospodarczej, do wyrażenia, a może nawet wyrobienia własnej opinii na ten temat – własnej, a nie zapośredniczonej przez media. Takie spotkanie w przestrzeni galeryjnej umożliwia także konfrontację własnych poglądów z cudzymi, stwarza możliwość ich wymiany, otwiera przestrzeń dialogu.

Praca Sehgala w Zamku była dostępna dla publiczności przez ostatni tydzień, ale artysta ten zagości po raz kolejny w Polsce, także w Poznaniu, jeszcze w tym roku – podczas czerwcowego Festiwalu Malta.

Opublikowano Wydarzenia | Comments Off on Sztuka o gospodarce

Praca fizyczna

Praca w magazynie, sprzątanie, zbieranie owoców… Praca fizyczna może obejmować różne specjalizacje i mieć różny wymiar. Jest dobrą alternatywą dla tych, którzy nie mają wystarczających kompetencji cy wykształcenia, aby podjąć pracę umysłową.

To jednak mit, że nie są do niej potrzebne żadne umiejętności, albo że jest mniej ciekawa – wprost przeciwnie – może być prawdziwą przygodą. Pomyślmy choćby o sezonowych pracach, jak na przykład zbiory owoców – często możliwa jest nawet praca za granicą, gdzie korzystać można z uroków cieplejszego klimatu i pięknej pogody.

Mitem jest także, że praca fizyczna wymaga nienagannej kondycji. Oczywiście, bywają zawody fizyczne, w których bardzo ważna będzie siła (na przykład magazynier, który ma do czynienia z ciężkimi pakunkami), jest jednak także wiele zawodów, w których wystarczy przeciętna sprawność (jak choćby rozdawanie ulotek).

Największym błędem w postrzeganiu tego rodzaju pracy jest pogląd, że praca fizyczna nie wymaga myślenia. Czasem jest ona dość mechaniczna (na przykład praca przy taśmie produkcyjnej), ale twórcze myślenie jest motorem napędowym postępu i może znacznie ułatwić wykonywanie fizycznych prac.

Ofert dla pracowników fizycznych pojawia się sporo, każdy może więc znaleźć dla siebie zajęcie, w którym będzie mógł się sprawdzić.

Opublikowano Praca | Comments Off on Praca fizyczna

Realia pracy konstruktora

Już sama nazwa tej profesji budzi respekt. Aż chce się stwierdzić: “konstruktor: to brzmi dumnie”. Ale tak właściwie: konstruktor, czyli kto? Czym się zajmuje? Jakie są jego obowiązki? Za co odpowiada? Na czym polega ta praca? Konstruktor może koncentrować się na działaniach związanych z konstrukcją maszyn, urządzeń, budowli, infrastruktury, a nawet – ubrań.

Ogólnie rzecz biorąc, konstruktor zajmuje się projektowaniem i przygotowywaniem poszczególnych elementów struktury, za którą jest odpowiedzialny. W zależności od tego, czy zajmuje się budownictwem, maszynami czy infrastrukturą, współpracować może z architektami, urbanistykami, inżynierami specjalizującymi się w konkretnych dziedzinach.

Jest to zawód bardzo odpowiedzialny, dlatego też pretendenci do wykonywania tej profesji powinni odznaczać się dużą wiedzą i umiejętnościami. Muszą być także niezmiernie dokładni i rzetelni w wykonywaniu swoich obowiązków.

Możliwości zarobkowe konstruktora uzależnione są nie tylko od specjalizacji i doświadczenia, ale też od miasta, w którym podejmuje pracę.

Opublikowano Praca | Comments Off on Realia pracy konstruktora

Co robi w pracy pomoc domowa?

Ogłoszenia o tym, że ktoś da zatrudnienie pomocy domowej, spotkać można coraz częściej. Podobno się bogacimy i być może dlatego coraz więcej osób chce zatrudnić kogoś do pomocy przy prowadzeniu domu.

Na czym polega ta praca? Pomoc domowa zajmuje się sprzątanie, praniem, prasowaniem, gotowaniem. Sporządza listy zakupów i produktów potrzebnych do prowadzenia domu. Niekiedy proszona jest też o odprowadzanie do szkoły czy odbieranie z niej dzieci albo o podanie im obiadu.

Pomoc domowa dba o czysty i schludny wygląd mieszkania, a niekiedy również – jego otoczenia. Jest to praca raczej fizyczna, lecz na ogól podejmują się jej kobiety.

Wykształcenie nie odgrywa tutaj żadnej roli. Nie są też potrzebne szczególne kursy czy predyspozycje. Praca ta często podejmowana jest przez studentki, które chcą sobie dorobić lub przez osoby już pracujące – także w celach dodatkowego zarobku.

Opublikowano Praca | Comments Off on Co robi w pracy pomoc domowa?