Archiwum kategorii: Prawo handlowe/ spółek

Działanie spółki akcyjnej

Podstawowym wyróżnikiem tego rodzaju spółek jest fakt, że źródło finansowania spółki stanowi kapitał wniesiony przez wspólników w formie akcji. Akcje te mogą być notowane, a więc kupowane i sprzedawane na giełdzie, co stanowi o wyjątkowości tego typu spółki. W rozważaniach … Czytaj dalej

Opublikowano Firmy, Prawo handlowe/ spółek | Skomentuj

z o. o. – czym jest ograniczona odpowiedzialność spółki?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością różni się od innych spółek przede wszystkim tym, że posiada sformalizowaną strukturę oraz osobowość prawną. Jest wyjątkową spółką kapitałową, w której wszyscy wspólnicy odpowiadają za zobowiązania spółki tylko do wysokości wniesionych przez nich udziałów kapitałowych – … Czytaj dalej

Opublikowano Firmy, Prawo handlowe/ spółek | Skomentuj

Wyjątkowy mix: spółka komandytowo – akcyjna

Chcąc prowadzić przedsiębiorstwo pod własną firmą, można pomyśleć o rozwiązaniu w postaci spółki komandytowo – akcyjnej. Jest to swoisty mix gatunków znanych na rynku spółek, gdyż w firmie takiej za zobowiązania spółki wobec wierzycieli co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez … Czytaj dalej

Opublikowano Firmy, Prawo handlowe/ spółek | Skomentuj

Istota spółki komandytowej

Specyficzną odmianą spółki jawnej jest spółka komandytowa. Jej specyfika polega szczególnie na tym, że występują w niej dwa rodzaje wspólników – komplementariusze i komandytariusze, cechujący się określonymi prawami, ale i zobowiązaniami. Co składa się na istotę spółki komandytowej? Przede wszystkim, … Czytaj dalej

Opublikowano Firmy, Prawo handlowe/ spółek | Skomentuj

Co wolno, a czego nie w spółce partnerskiej

Jedną z form działań spółek osobowych jest spółka partnerska, utworzona przez wspólników (nazywanych tu również partnerami) w celu wykonywania wolnego zawodu w spółce prowadzącej przedsiębiorstwo pod własną firmą. Oznacza to, że niedopuszczalne jest tworzenie spółek partnerskich w innym celu niż … Czytaj dalej

Opublikowano Firmy, Prawo handlowe/ spółek | Skomentuj

Co wyróżnia spółkę jawną?

Interesującą formą łączenia się wspólników w celu prowadzenia działaności gospodrczej są spółki osobowe. Spółka taka jest własnością co najmniej dwóch partnerów, którzy wnoszą odpowiedni kapitał, ponoszą ryzyko związane z tą działalnością, dzielą się osiągniętymi zyskami i odpowiadają za pozostałe zobowiązania. … Czytaj dalej

Opublikowano Firmy, Prawo handlowe/ spółek | Skomentuj

Spółka cywilna – wady i zalety

Kiedy partnerzy podejmują wspólną działalność gospodarczą i dążą do osiągnięcia wspólnego celu – możemy mówić o spółce. Najstarszą jej formą jest spółka cywilna. Zgodnie z nazwą, jest to umowa normowana przepisami prawa cywilnego. Kilka słów o zaletach i wadach tego … Czytaj dalej

Opublikowano Firmy, Prawo handlowe/ spółek | Skomentuj

A może jednak protekcjonizm?

Protekcjonizm kojarzy się nam przede wszystkim z zabijaniem mędzynarodowej konkurencji i zamykaniem możliwości przedsiębiorcom z zagranicy. Wciąż jednak bywa, że faworyzowani są krajowi producenci. Protekcjonizm może bowiem przynieść wiele korzystnych dla kraju skutków. Nakładając cła na importowane towary można uzyskać … Czytaj dalej

Opublikowano Prawo handlowe/ spółek | Skomentuj

Protekcjonizm w handlu

Pomimo liberalizacji międzynarodowego handlu, ciągle mamy do czynienia ze zjawiskiem protekcjonizmu handlowego, a więc ochrony producentów krajowych przez zagraniczną konkurecją. Jakie działania są prowadzone w tym celu przez kraje w dziedzinie handlowej? Aby „dać fory” rodzimym przedsiębiorcom, stosuje się najróżniejsze, … Czytaj dalej

Opublikowano Prawo handlowe/ spółek | Skomentuj