Firmy, które chcą zaistnieć i utrzymać się na rynku dobrze wiedzą, że muszą zadbać o PR. Dawniej nieco enigmatyczny „pijar”, czyli public relations, jest dziś właściwie podstawą działalności wizerunkowej niemal wszystkich przedsiębiorstw.

Utrzymanie dobrych relacji z otoczeniem, a więc z klientami (także tymi potencjalnymi) i mediami to niełatwa praca. PR to nie tylko sztuka komunikacji, ale i „gaszenia pożarów”, zażegnywania sytuacji kryzysowych.

Public relations nieustannie szuka nowych rozwiązań i narzędzi, dlatego pracownicy zajmujący się PR-em powinni być nieustannie na bieżąco. Wychodzą im naprzeciw takie inicjatywy jak Kongres specjalistów Public relations. Odbędzie się już 18 kwietnia w Rzeszowie, a zaproszeni są na niego pijarowcy z całej Polski, zainteresowani rozwojem kompetencji i poznawaniem nowych rozwiązań w tej dziedzinie.

W ramach kongresu odbędzie się kilka wykładów szkoleniowych, które pomogą rozszerzyć paletę stosowanych narzędzi i ulepszyć dotychczasowe rozwiązania. Uczestnicy kongresu będą zajmować się także wyzwaniami, jakie w ostatnim czasie pojawiły się w komunikowaniu firm z otoczeniem, jak i tymi, które mogą pojawić się w przyszłości. Nie zabraknie oczywiście prób odpowiedzi na te wyzwania – bo przecież skuteczny PR to część sukcesu przedsiębiorstwa.

Komentarze są wyłączone

Czy to ciekawa praca? Recepcjonistka to stanowisko, z którym można spotkać się w takich miejscach jak: hotele, ośrodki wypoczynkowe, motele, pensjonaty, salony kosmetyczne, gabinety lekarskie, ośrodki zdrowia. Jej obowiązki ściśle związane są ze specyfiką miejsca, w którym pracuje. Może zatem należeć do nich różnego typu rezerwacje (noclegów, terminów wizyt lekarskich), prowadzenie rozmów telefonicznych z osobami zainteresowanymi usługami danej placówki, obsługa korespondencji, prowadzenie ewidencji gości.
Praktyka pokazuje, że na stanowisko recepcjonistki najczęściej zatrudniane są osoby znające języki obce, mające wykształcenie wyższe lub też policealne, stricte przygotowujące do wykonywania tego zawodu. Ważna jest także umiejętność obsługi pakietu Microsoft Office i urządzeń biurowych. Predyspozycje merytoryczne wynikają przede wszystkim z rangi instytucji zatrudniającej.
Jeśli chodzi o tzw. kompetencje miękkie, pamiętać należy o tym, że recepcjonistka to zawód, w którym nieunikniony jest częsty kontakt z ludźmi. Istotne będą zatem takie cechy jak: otwartość, komunikatywność, cierpliwość, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych, uczciwość, uprzejmość, życzliwość. Recepcjonistka niejednokrotnie postrzegana jest jako swoista „wizytówka” miejsca, w którym pracuje, dlatego liczy się również nienaganny, schludny wygląd.
Jeśli chodzi o warunki pracy, trzeba nastawić się na możliwość zmianowego czasu wykonywania obowiązków. Ponadto, jest to praca z kategorii „biurowych”, siedzących, co w przyszłości może przynieść konsekwencje w postaci schorzeń nóg czy kręgosłupa.
Na koniec warto dodać, że zarobki recepcjonistki zależne są od pozycji i statusu miejsca pracy. Często też zdarza się tak, że pracodawcy, oprócz pensji ubezpieczenia, oferują też pakiety szkoleniowe, medyczne czy rekreacyjne.

Komentarze są wyłączone

Gdy na stanowisko szefa mianowana zostaje osoba młodsza najczęściej w związku z tą sytuacją pojawia się pewien dyskomfort psychiczny wśród pracowników. Za młodszym szefem nie przemawia bowiem autorytet wieku i przez starszych, doświadczonych pracowników taka sytuacja może być odczuwana jako stan rzeczy wbrew naturze. Z drugiej strony osoba, która obejmuje stanowisko szefa, czując swój brak autorytetu wśród podwładnych może starać się swoją frustrację ukryć pod zasłoną arogancji, zarozumiałości i wyższości. Czy można zwycięsko wyjść z tej sytuacji i nawiązać dobre relacje z młodszym szefem?

Najczęstsze przeszkody porozumienia na linii młody szef-pracownik

Szef  traci mnóstwo energii, by udowodnić swoim pracownikom, że wie więcej od nich i że ma od nich wyższe kompetencje. Często dysponując wiedzą książkową za którą w parze nie idzie praktyka może narazić się na śmieszność. Nie warto jednak udowadniać szefowi, że nie ma racji, lecz w sytuacji porażki pomóc szefowi wyjść z twarzą z danej sytuacji, by mógł on zobaczyć w tobie sojusznika- nie rywala. To oczywiście będzie wymagało powstrzymania się od pokusy pokazania szefowi, że się mylił. Praktyka  wytykania błędów w relacjach długofalowych nie przynosi bowiem efektów, lecz może tylko wzmocnić wzajemną niechęć.

Szef pokazuje kto tu rządzi. Jeśli szef zbyt mocno akcentuje swoją rolę może sprawić, że stracisz motywację, przestaniesz dzielić się z nim swoimi pomysłami i będziesz pracować znacznie mniej efektywnie. Niestety w takiej sytuacji możesz jedynie cierpliwie czekać, aż szef sam zderzy się z rzeczywistością i dojdzie do pozytywnych wniosków w tym zakresie.

Faworyzuje młodszych pracowników. Z racji swojego wieku taka osoba będzie chętniej przebywać w towarzystwie ludzi młodych. Niepokojącym sygnałem będzie fakt, jeśli sympatia będzie się przekładała się na wyższe zarobki czy też premie skierowane w stronę takich osób. W tej sytuacji warto zadawać szefowi pytania związane ze swoimi obowiązkami tj. jak ocenia twoją pracę, musisz starać się, by twoje efekty pracy zostały zauważone.

Plusy młodej osoby na stanowisku kierowniczym

Sprawowanie władzy nadzorczej przez młodszą osobę nie musi w praktyce oznaczać samych negatywnych skutków. Jak w każdej firmie ,,młoda krew” potrafi wnieść świeże pomysły do organizacji. Do zalet młodych szefów, które pozwalają im odnieść sukces przede wszystkim warto wymienić ich odwagę i bezkompromisowość. Pełni wiary w siebie potrafią realizować swoje cele nie zważając na przeszkody i wytrwale dążą do celu.  Jeśli szefem zostaje osoba tuż po studiach może być to bodźcem do wykorzystania i sprawdzenia teorii nabytej przez nią w praktyce. Ponadto zazwyczaj młodzi szefowie chętnie rozwijają swoje kompetencje, uczestniczą w różnego typu szkoleniach, warsztatach, są otwarci na swój rozwój zawodowy, a dzięki temu znają najnowsze trendy obowiązujące w danej branży. Młode osoby są otwarte na zmiany, częściej potrafią myśleć kreatywnie i sprawnie korzystają z technologii informacyjnych i potrafią działać pod presją czasu.

Jeśli obustronnie zostanie wyrażona chęć współpracy możliwa jest skuteczna praca na linii młody szef-starszy pracownik. Będzie to cenne połączenie nowej wiedzy z wieloletnim doświadczeniem. Ze strony pracownika musi jednak pojawić się cierpliwość, wyrozumiałość wobec błędów popełnianych przez młodego szefa. Z kolei szef powinien przynajmniej na początku przyjrzeć się bliżej pracy pracowników oraz wykazać zainteresowanie ich doświadczeniem i wiedzą. Nie warto tracić energii na frustrację, wzajemne udowadnianie sobie racji czy wytykanie błędów. Lepiej energię spożytkować w sposób twórczy: realizując cele strategiczne firmy i odnosząc kolejne sukcesy.

none

Zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną z jednej strony wiąże się z radością, że ktoś zainteresował się naszymi dokumentami aplikacyjnymi, ale z drugiej strony z obawą, by w jej trakcie nie popełnić żadnej gafy. Aby choć trochę zmniejszyć poziom stresu przed rozmową rekrutacyjną trzeba się do niej odpowiednio przygotować. Jednym z najważniejszych etapów przygotowań powinno być przemyślenie pytań, które najczęściej padają w trakcie rozmowy. Jakie to są pytania?

Pytania, które padają najczęściej
Ciężko w sposób jednoznaczny odpowiedzieć na to pytanie, gdyż różni rekruterzy stosują różne zestawy pytań. Często odpowiedź na jedno pytanie może generować kolejne, zupełnie spontanicznie. Wśród tych najczęściej zadawanych można jednak wydzielić kilka rodzajów:
• pytania ogólne
• pytania o doświadczenie
• pytania o rozwój
• pytania o radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych
• pytania na inteligencję
Pytania ogólne
Tutaj mogą się pojawić zarówno pytania, które mają rekruterowi przybliżyć sylwetkę przyszłego pracownika typu ,,powiedz coś o sobie”, jak również pytania dotyczące wiedzy na temat stanowiska, na które aplikuje rekruter, firmy oraz źródła informacji o wolnym stanowisku. Pierwszy typ pytań zachęca do swoistej autoprezentacji. Najlepiej odpowiadając na takie pytania skupić się na swoich atutach, które pozwolą na dobre wykonywanie obowiązków na danym stanowisku. Przykładowo jeśli chcesz pracować jako specjalista ds. obsługi klienta podkreśl swoje umiejętności komunikacyjne oraz wysoką kulturę osobistą, a jeśli jako sekretarka sprawną obsługę urządzeń biurowych czy znajomość języków obcych. Drugi typ pytań dotyczący firmy sprawdza w jakim stopniu osoba aplikująca na dane stanowisko jest zainteresowana firmą tj. czy jest zwykłym ignorantem, który uczestniczy w każdej rozmowie, na którą jest zaproszony, czy ma rzeczywistą motywację do podjęcia pracy w danej firmie.

Pytania o doświadczenie
Pytania te są najczęściej związane są z obowiązkami jakie pełniliśmy w poprzedniej firmie. Mogą tu paść pytania o najbardziej rozwojowy projekt w poprzedniej pracy, co lubiliśmy robić, czego nie, jak wyglądał nasz typowy dzień pracy. Tego typu pytania to z jednej strony dobra informacja zwrotna na temat umiejętności pracownika tj. z czym miał styczność, a czego dopiero będzie się musiał nauczyć. Odpowiadając na tego typu pytania najlepiej postawić na prawdę, gdyż kłamstwo w krótkim czasie może wyjść na jaw.

Pytania na przyszłość
Są to przede wszystkim pytania dotyczące celów zawodowych, sposobów ich osiągnięcia, swojego miejsca w strukturze zawodowej za 5, 10 lat, chęci rozwoju osobistego, dopasowania się do zmieniających się warunków pracy. Dzięki tego typu pytaniom pracodawca może sprawdzić czy dana osoba dba o swój rozwój osobisty, czy interesują ją profesjonalne szkolenia, czy będzie w stanie dopasować się do zmian jakie perspektywicznie mogą zajść w firmie czy marzy tylko o ,,ciepłej posadzce” za biurkiem, którą planuje opuścić dopiero po osiągnięciu wieku emerytalnego. Najgorszą możliwą odpowiedzią na tego typu postawione pytanie jest przyznanie się do braku jakichkolwiek przemyśleń na ten temat. Dobrze jest choć w zarysie podać kierunek, w którym chcielibyśmy dążyć.

Pytania o sytuacje konfliktowe
Wielu pracodawców jako jedno z kluczowych kryteriów przyjęcia pracownika do firmy podaje ,,odporność na stres”. Radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych to jedna z najbardziej cenionych cech przez pracodawców. Tu mogą się pojawić pytania o najbardziej konfliktową sytuację w firmie z Twoim udziałem i sposób w jaki problem został rozwiązany, a także opis sytuacji, w której poprzedni szef skrytykował nasze działania i jaka była nasza reakcja. Będzie to pytanie, które sprawdzi naszą odporność na stres, a z drugiej czy potrafimy sobie radzić z krytyką i przyjąć ją jeśli jest konstruktywna.

Pytania na inteligencję
Tego typu pytania sprawiają rekrutantom zazwyczaj najwięcej kłopotów, Wymagają one bowiem logicznego myślenia, kreatywności, a ich zakres jest praktycznie nieograniczony. Od opowiedzenia dowolnej historii poprzez wybranie zwierzęcia, którego cechy najbardziej odpowiadają naszemu charakterowi aż do po przedstawienia rozmowy z klientem i zachęcenia go do kupna danego produktu firmowego i wyrażenia opinii o rekrutancie- nic nie powinno nas zdziwić.

Na rozmowie kwalifikacyjnej mogą paść różne pytania. To co ważne to nigdy nie dać po sobie poznać, że jest się zaskoczonym. Na pytania najlepiej starać się odpowiadać powoli, spokojnie, z uśmiechem na twarzy. Ważne jest również to, by nie kłamać na temat posiadanych przez siebie umiejętności, gdyż zazwyczaj można to łatwo i szybko zweryfikować.

none

Grudzień już prawie rozpoczęty. Do Świąt Bożego Narodzenia pozostał niecały miesiąc. Nie da się ukryć, że ten świąteczny czas to nie tylko chwile spędzane w rodzinnym gronie, przy lasku choinki i śpiewie kolęd, ale także sporo wydatków, by całą tę uroczystość przygotować. Można jednak łatwo podreperować budżet, zarabiając na Święta parę dodatkowych złotych, i to najlepiej teraz, gdy do Bożego Narodzenia pozostało jeszcze trochę czasu.

Dorywcza praca związana ze Świętami nie jest na ogół trudna i męcząca – wprost przeciwnie. Z łatwością uda nam się znaleźć coś, co bez problemu wykonamy i jeszcze Orzy tym zarobimy.

Wiele centrów handlowych potrzebuje osób chętnych do pakowania prezentów. Zadanie do ciężkich raczej nie należy. Wystarczą zdolności manualne i odrobina pomysłowości. Najczęściej też grafik ustalający wykonywanie zadań można bez problemu dopasować do swoich potrzeb.

Kolejną szansą na zdobycie dodatkowych pieniędzy jest dystrybucja lub własnoręczne wykonywanie kartek świątecznych albo bombek. Pierwsza z wymienionych prac polega najczęściej na chodzeniu od domu do domu i oferowaniu świątecznych artykułów. Drugie z zadań wymaga o wiele większych zdolności artystycznych. Jeśli jednak ktoś je posiada, to koniecznie trzeba ten fakt wykorzystać. Własnoręcznie stworzone kartki czy też udekorowane bombki są towarem o wiele bardziej poszukiwanym niż rzeczy wykonywane taśmowo. Są też trudniej dostępne na rynku, stąd pole do popisu na pewno spore.

Im bliżej Świąt, tym bardziej potrzebne są osoby, które będą się wcielały w postaci św. Mikołajów, elfów, aniołków. Najczęściej w dużych sieciach sklepów wystawiane są specjalne platformy, na których ustawia się tron dla tak oczekiwanego przez dzieci św. Mikołaja. Taka praca wymaga otwartości na ludzi, a także komunikatywności, poczucia humoru i… odrobiny dystansu do siebie.

Widać zatem, że przed Świętami okazji do złapania kilku złotych jest sporo. Są to duże możliwości, szczególnie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów. Wystarczy tylko trochę rozejrzeć się i praca gotowa.

none

Delegacje i podróże służbowe są nieodłącznym elementem pracy wielu ludzi. Bardzo często, szczególnie w dzsiejszych, zglobalizowanych czasach, nie ograniczają się one do terytorium kraju. Coraz więcej firm ma zasięg międzynarodowy, działa w różnych krajach i wymaga od swoich pracowników dalekich podróży. Jakie są ich plusy i minusy?

Wyjazdy na szkolenia, konferencje czy spotkania biznesowe – jak wszystko – mają dwie strony medalu. Czy jednak przeważają zalety czy wady, jakie posiada praca „na walizkach”? Tak naprawdę, wszystko zależy od człowieka i jego sytuacji życiowej, priorytetów i celów. Jedni specjalnie poszukują pracy, dzięki której mogliby pojeździć po świecie, dla innych wyjazd służbowy jest niemalże karą.

Ci, którzy wolą pracę stacjonarną, w miejscu zamieszkania, jako największą wadę tego typu wyjazdów służbowych wskazują na konieczność rozłąki z rodziną, przyjaciółmi, środowiskiem życia. Szczególnie, jeśli w grę wchodzą dłuższe, na przykład kilkumiesięczne wyjazdy, bo i takie się zdarzają. Są oczywiście także krótkie, kilkudniowe czy kilkutygodniowe delegacje, jednak te wiążą się zazwyczaj z częstszymi wyjazdami, co z kolei może być męczące.

Dla wielu osób, szczególnie tych nie posiadających zobowiązań rodzinnych, taka praca jest szczytem marzeń. Bezustannego przemieszczania się z miejsca na miejsce, podróżowania po obcych krajach i ciągłej zmiany środowiska nie traktują jako niedogodność, ale przygodę życia. Nie tylko obserwują pracę w zagranicznych filiach swojej firmy, albo wymieniają idee i pomysły z przedsiębiorcami z całego świata, ale w międzyczasie mogą też zwiedzać i poznawać kulturę danego kraju.

Praca wymagająca podróży służbowych jest bez wątpienia bardzo atrakcyjna i rozwijająca. Zazwyczaj także ci, którzy decydują się na taki tryb pracy, mogą liczyć na bardziej atrakcyjne wynagrodzenie. Dla wielu takie połączenie – wysokie zarobki plus dalekie podróże – stanowi idealne zajęcie. Z tego typu systemu pracy często korzystają biznesmeni, członkowie międzynarodowych korporacji, szkoleniowcy, ale także dziennikarze czy sportowcy. Choć do najczęściej podróżujących zawodów z pewnością trzeba zaliczyć kierowców czy stewardessy, których zadaniem i celem pracy jest właśnie sama podróż.

none

Wymagania pracodawców są co raz większe i większe. Masz, co prawda już skończone studia wyższe i możesz poszczycić się tytułem magistra. Jednak zauważasz, że to Ci nie wystarcza, przestajesz sobie radzić z nowymi metodami marketingowymi, dostrzegasz, że język hiszpański jest w Twojej pracy niezbędny, albo nie możesz sobie poradzić z wyszukiwaniem informacji w zakamarkach internetowej skarbnicy wiedzy. Postanawiasz zapisać się na kurs, który pomógłby Ci rozwiązać nagromadzone w tej kwestii problemy. Tylko kiedy mógłbyś go zrobić? Przecież już w tej chwili ledwo znajdujesz czas na prowadzenie domu, zajmowanie się dziećmi, a nadal jesteś  młody, chciałbyś się bawić spotykać ze znajomymi. Nie możesz przecież poświęci całego swojego czasu na powiększanie potrzebnych Ci kwalifikacji.

Czym są e-szkolenia?

E-learning zdobywa co raz większą popularność na całym świecie i jest niczym innym jak nauczaniem za pomocą sieci z wykorzystaniem nowoczesnych metod. Jego entuzjastów można znaleźć również wśród pracodawców, którzy mają dość płacenia ogromnych kwot za kursy swoich pracowników. Dzięki metodą multimedialnym są w stanie zaoszczędzić znaczną część funduszy przeznaczanych na ten cel.

E-learning jest tańszy od tradycyjnych metod?

Te nowoczesne metody szkoleniowe pochłaniają znacznie mniej środków finansowych, a jest to spowodowane tym, że nie wymagają one specjalnie przygotowanej do nauczania sali. Tego typu nauczanie w dużej części jest interaktywne, a co za tym idzie angażuje w znacznej mierze słuchacza kursu. Dzięki temu skraca się czas potrzebny na przyswojenie wiadomość zdobytych podczas prezentacji zagadnień. Nauczyciel prowadzący tego typu kurs również skraca czas swojej pracy związanej z przekazywaniem wiedzy, w stosunku do tradycyjnych metod. Wszystko to ogranicza koszty i to zarówno po stronie organizatora e-learningowego szkolenia i firmy, która w taki sposób chce przeszkolić swoich pracowników. Zadowolenie z takiego sposobu nauczania wyrażają również uczniowie, którzy oszczędzają dzięki niemu swój czas.

Jeżeli jesteś właścicielem firmy, który chciałby, aby jego pracownicy wzbogacili się o dodatkowe umiejętności powinieneś rozejrzeć się, czy nie możesz skorzystać jednego z licznych programów wspierających nowoczesną gospodarkę. Jest bardzo prawdopodobne, że istnieje możliwość dofinasowania e-szkoleń, co więcej część z nich jest całkowicie darmowa.

none

Często zadajemy sobie pytanie o to, czy istnieją zawody, dla których nigdy nie zabraknie miejsca na rynku pracy. A może bezrobocie może dotknąć każdego, niezależnie od branży i zawodu? Na podstawie bieżącej sytuacji i wyglądu rynku pracy w minionych latach można pokusić się jednak o pewne próby prognozy.

Najnowsze raporty rozmaitych ośrodków badawczych optymistycznie zapewniają, że sytuacja zatrudnieniowa powinna być stabilna. Oznacza to, że nie będą miały miejsca gwałtowne redukcje etatów czy masowe zwolnienia. Oczywiście, jest to ogólna tendencja, suma wypadkowych działań na rynku pracy w całym kraju.

A jakie zawody będą należały do tych najbardziej pewnych, stabilnych i o ugruntowanej pozycji? W czołówce wymienia się – już tradycyjnie – przede wszystkim inżynierów. Technika i technoogia odgrywają w dzisiejszych czasach ogromne znaczenie, a zakłada się, że będzie ono jeszcze tylko wzrastać. Dlatego też zawody takie są i z pewnością nadal będą w cenie. Szczególnie mogą cieszyć się już dziś specjaliści od rynku energetycznego czy budowlanego – dla nich nadchodzące lata będą obfitowały w oferty pracy.

Bardzo cenieni będą także pracownicy działów sprzedaży. Poszukiwani są przez liczne firmy, także te duże i znaczące, już od pewnego czasu i tendencja ta nadal będzie się utrzymywać.

Podkreśla się także rosnące znaczenie menedżerów. Im szersza ich wiedza i większe umiejętności, tym większą będą mieli szansę by znaleźć interesujące i dobrze płatne oferty pracy. Jeszcze kilka lat temu istniała obawa, że w związku z boomem na kierunkach takich jak zarządzanie czy marketing, pojawi się przesyt tego typu fachowców. Tymczasem raporty wskazują, że mogą oni spać spokojnie, bo ich praca nadal będzie potrzebna i wysoko ceniona w wielu firmach.

Trudno jednak mówić o tych zawodach, jako o pewnych. Na dłuższa metę takie pojęcie zrestzą właściwie nie istnieje. Dziś wskazuje się bowiem te zawody, za rok być może zapotrzebowanie rynku zmieni się. Dlatego warto stale podnosić kwalifikacje, aby być elastycznym i przystosowywać się do wymagań sytacji zatrudnieniowej.

none

Przeglądając oferty pracy, coraz częściej możemy się natknąć na taką, w której mowa właśnie o poszukiwaniu konsultanta. Zakres obowiązków tegoż konsultanta jest różny: zdrowie, dietetyka, kosmetyka, finanse, ubezpieczenia, podatki. Ewidentnie widać zatem, że coraz więcej branż, chcąc zapewnić klientom kompleksową obsługę i pełne zadowolenie z oferowanych usług, poszukuje konsultantów, którzy będą się zajmowali kontaktem z petentami.

Osoba pretendująca na stanowisko konsultanta nie zawsze musi mieć wykształcenie wyższe. Nie zawsze też wymagana jest perfekcyjna orientacja w danej dziedzinie. Pracodawcy bowiem oferują szereg szkoleń i spotkań warsztatowych. Jest to jeden z powodów, dla których pracy takiej podejmują się najczęściej studenci. Zawsze można zdobyć doświadczenie i dodatkowe umiejętności, na ogół grafik zajęć jest dość elastyczny, wykonywane obowiązki niezbyt męczące i uciążliwe, a i zarobki niczego sobie.

Dobry konsultant to przede wszystkim taki, który potrafi nawiązać kontakt z klientem. Po szeregu szkoleń i kursów powinien doskonale orientować się w dziedzinie, w której ma doradzać. Niewątpliwy atut konsultanta, to umiejętność „czytania między wierszami”. Żeby dobrze doradzić, trzeba poznać potrzeby i wymagania potencjalnego odbiorcy, a nie każdy jest tak „wylewny”, by od razu, bezpośrednio przedstawić czego chce i na czym mu zależy.

Ważna jest także obiektywność. Konsultant powinien rzetelnie i bez żadnej stronniczości przedstawić wszystkie możliwe oferty i doradzić tak, by klient wybrał najlepiej dla siebie, a nie tylko z korzyścią płynącą w stronę branży czy przedsiębiorstwa, na rzecz którego konsultant doradza.

Niewątpliwie wśród istotnych cech konsultanta znajdzie się też cierpliwość. Nie od dziś wiadomo przecież, że z jednymi ludźmi współpracuje się lepiej, z innymi gorzej. Osoba zajmująca się doradzaniem natomiast powinna być odporna na wszelkie „humory” i braki zdecydowania u klientów.

Pamiętać też trzeba o tym, że do każdej osoby musimy podchodzić indywidualnie. Nie można bazować na jednym, stałym, utartym zestawie rad, gdyż na dłuższą metę nie sprawdzi się to w żadnej branży.

none

Do naszego społeczeństwa przylgnęła etykietka „narzekaczy”. To nam nie pasuje, to mogłoby być lepsze, tu przydadzą się zmiany, o tamtym lepiej w ogóle nie wspominać. Co zatem mówi przeciętny Polak, zapytany o to, czy jest zadowolony ze swojej pracy? Tutaj wachlarz odpowiedzi jest rozmaity.

Na to zadowolenie z wykonywanego zawodu wpływa wiele czynników. Nic dziwnego w tym, że liczą się przede wszystkim zarobki i inne gratyfikacje finansowe wypływające z poleconych zadań. Istotne jest także to, czy wykonujemy zawód wyuczony. Wielu, jako czynnik istotny przy ocenie stopnia pozytywnej oceny zatrudnienia, podaje satysfakcję, jaką praca przynosi. Mówi się też o dostępie do szkoleń, wyjazdów firmowych, kursów, możliwości awansów. Dość ważne okazują się też takie kwestie, jak atmosfera panująca w instytucji czy przedsiębiorstwie zatrudniającym nas, kontakt z kierownictwem, przepływ informacji. Uwagę zwraca się również na lokalizację miejsca pracy, łatwość dojazdu, a także sposoby komunikacji z zarządem i między pracownikami.

Jak widać, czynników tych jest całkiem sporo. Jedne są bardziej istotne, inne mniej, ale dopiero złożone w całość dają konkretny obraz tego, czy ktoś jest zadowolony z pracy, którą przyszło mu wykonywać, czy raczej wolałby ją zmienić. Zdanie pracownika natomiast warto poznać, gdyż nie jest żadną tajemnicą, że satysfakcja z wykonywanych zadań i obowiązków przekłada się na efektywność działania.

Ideałem byłoby, gdyby większość ludzi pracujących wszystkie wymienione powyżej czynniki uważała za pozytywne i dobrze zrealizowane. Niestety, tak się raczej nie da. Owszem, istnieją ludzie, którym zatrudnienie przynosi satysfakcję całkowitą. Są też tacy, którzy dostrzegają pewne mankamenty, lecz ogólnie są zadowoleni. Funkcjonuje również taka grupa, która do pracy chodzi z przymusu, bo trzeba mieć jakieś środki na życie, lecz tak naprawdę żadnych innych korzyści płynących z zatrudnienia nie dostrzega.

Kwestia zadowolenia z wykonywanego zawodu jest dość subiektywna i uznaniowa. Nikt przecież nie może zmusić nas do tego, byśmy byli z pracy zadowoleni albo nie. Fakt, specyfika samej pracy ma wpływ na naszą opinię, ale najwięcej w tej materii zależy od samego zainteresowanego i jego osobistego nastawienia do nałożonych obowiązków.

none

Flickr photos

You need to activate the FlickR plugin! You can find it in the "PLUGINS" folder...

Most commented

  • None found