Wielu ludzi marzy o dobrym samochodzie. Wielu też jest takich, którzy chcieliby zmieniać samochód co chwilę. Okazuje się, że jest zawód, który daje taką możliwość! Co to za praca? Tester samochodów – zawód na miarę miłośników czterech kółek.

To właśnie testerzy samochodów jako pierwsi przekonują się o tym, jak działa nowy model danego auta. Zawód ten jest wbrew pozorom dość trudno dostępny. Najczęściej wykonują go np. dziennikarze motoryzacyjni.

Tester samochodów sprawdza jakość aut, komfort jazdy, działanie poszczególnych elementów składowych. Zapewne testuje także prędkość.

Jest to zatem praca nie tylko dla osób perfekcyjnie znających się na samochodach, ale też odważnych, nie bojących się wyzwań i… prędkości.

Komentarze są wyłączone

Technik elektroradiolog to reprezentant „niższego” personelu medycznego. Wykonuje zlecone przez lekarza zabiegi w zakresie radiodiagnostyki oraz diagnostyki elektromedycznej.

Jakie wymagania niesie ze sobą ta praca? Technik elektroradiolog musi przede wszystkim ukończyć studia wyższe na elektroradiologii oraz  uzyskać tytuł licencjata lub inżyniera. Alternatywą dla wykształcenia wyższego jest ukończenie szkoły policealnej i uzyskanie tytułu technika elektroradiologa.

Technik elektroradiolog wykonuje zabiegi terapeutyczne i diagnostyczne. Wykonuje badania izotopowe, elektrokardiograficzne, audiometrię, radioterapię, „obrabia” wyniki badań. Dba o sprzęt diagnostyczny, zabezpiecza pacjenta w przypadku awarii tego sprzętu, udziela pierwszej pomocy.

To tylko niektóre z zadań przynależnych rlektroradiologowi. Jeśli chodzi o predyspozycje psychologiczne, to osoba chcąca wykonywać ten zawód musi wykazywać się dużą odpowiedzialnością, cierpliwością, odpornością na stres. Powinna też być komunikatywna i otwarta na kontakt z ludźmi.

Elektroradiolog znajduje pracę w szpitalach, ośrodkach zdrowia, zakładach opieki medycznej.

Komentarze są wyłączone

Już samo określenie „specjalista” w nazwie stanowiska pracy budzi swego rodzaju respekt. A na czym dokładnie polega ta praca? Specjalista ds. kadr i płac - czym się zajmuje?

Jak już sama nazwa profesji sugeruje, głównym obszarem działań tego specjalisty są kadry i płace. Jego zadania koncentrują się na pełnej obsłudze kadrowej oraz rozliczaniu zarobków pracowników firmy, w której jest zatrudniony. Bierze udział w rekrutacjach, prowadzi dokumentację pracowniczą. Odpowiada za nawiązanie i rozwiązanie stosunku pracy. Rozlicza czas pracy i urlopów. Prowadzi listę płac. Ustala podstawy wymiaru zasiłku chorobowego. Oblicza wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych.

W zawodzie tym niezbędna jest znajomość zagadnień prawa pracy, chociażby tych dotyczących urlopów, wynagrodzeń, rekrutacji, dokumentów, obowiązków pracownika i pracodawcy, odpowiedzialności pracownika i pracodawcy, bezpieczeństwa i higieny pracy, nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, rozliczeń publiczno-prawnych.

Osoba pretendująca na stanowisko specjalisty ds. kadr i płac powinna mieć wykształcenie co najmniej średnie, choć preferowane jest oczywiście wyższe, najlepiej kierunkowe. Dobrze widziane są tez różnego typu kursy i szkolenia z tej dziedziny.

Komentarze są wyłączone

Zawód kucharza nigdy, paradoksalnie rzecz ujmując, nie „przeje się”. Ludzie przecież nie przestaną jeść, a stołówki, restauracje, bary i innego typu gastronomia, która nie obędzie się bez kucharza, także nagle nie padnie.

Co to dokładnie za praca? Kucharz zajmuje się głównie przyrządzaniem potraw. Najczęściej przygotowywane są one na życzenie klienta. Wszystko, co wyjdzie spod ręki prawdziwego kucharza, przygotowywane jest zgodne z zasadami sztuki kulinarnej. Przedstawiciel tej profesji zatem to swego rodzaju artysta, który „tworzy” smaki.

W pracy tej ważna jest wyobraźnia. Niezbędne okazują się tez takie cechy jak zmysł estetyczny i pomysłowość.

Z racji tego, że od jakiegoś czasu sztuka kulinarna nabrała rozgłosu medialnego, kucharz jest poniekąd „na cenzurowanym”. Dlatego tez coraz większą uwagę zwraca się na jego wykształcenie, ukończone kursy, doświadczenie, umiejętności. W cenie są szczególnie te nabyte za granicą.

Jeśli chodzi o zarobki, to zależne są one od miejsca pracy i osiągnięć danej osoby.

Komentarze są wyłączone

Pozornie nic trudnego: podjechać pod wskazany adres, odebrać paczkę i dostarczyć ją w wyznaczone miejsce – tak właśnie postrzegany jest zawód kuriera. Czy słusznie? O co tak naprawdę chodzi w tym zawodzie i na czym polega ta praca? Kurier to nie tylko kierowca, choć w ten sposób najczęściej postrzegana jest ta profesja.

Oprócz tego, że wykonujący ten zawód musi  faktycznie odebrać przesyłkę od nadawcy i dostarczyć ją do odbiorcy, ma też do wykonania cały szereg innych czynności. Ponadto kurier wystawia faktury, prowadzi swego rodzaju „księgowość”, nalicza koszt usługi, prowadzi rozliczenia między zlecającym a firmą kurierską. Jeśli paczka dostarczana jest „za pobraniem”, inkasuje odpowiednią opłatę. Kurier to także swego rodzaju „wizytówka firmy”, dlatego powinien ją dobrze reprezentować.

Osobnym aspektem tej pracy jest samo dostarczenie przesyłki. Kurier musi albo znać trasę, albo umiejętnie posługiwać się urządzeniami nawigacyjnymi. Powinien tak opracowywać trasę przejazdu, by w logiczny sposób rozwozić poszczególne paczki. Ważne jest też, by zwracał uwagę na termin ich dostarczenia i go przestrzegał. Potrzebne jest tutaj zatem zacięcie logistyczne.

Co do zarobków, to nie należą one do wygórowanych. sama praca natomiast jest dość absorbująca, dlatego też nie powinny podejmować jej osoby, które liczą na „szybkie” pieniądze zdobyte tanim kosztem.

Komentarze są wyłączone

Referenta spotkać można głównie w instytucjach państwowych. To stanowisko powszechne jest w sądach, służbie celnej, urzędach, biurach jednostek publicznych. Pojawia się też jednak w instytucjach prywatnych.

Na czym polega jego praca? Referent wykonuje proste prace biurowe. Porządkuje i segreguje dokumentację, tworzy pisma urzędowe, zajmuje się archiwizacją i bazami danych. Może też zajmować się researchem informacji, umawianiem i obsługą spotkań, tworzeniem z nich sprawozdań.

Wymagania wobec kandydatów na to stanowisko nie są zbyt wygórowane. Łatwo też tutaj o awans. Coraz więcej pracodawców chce jednak, by referenci mieli wykształcenie wyższe i znali minimum jeden język obcy. Liczy się też umiejętność obsługi urządzeń biurowych oraz sprawne posługiwanie się komputerem i siecią internetową.

Referent pracuje głównie w biurze. Niekiedy pracodawca może poszerzać jego kompetencje, zlecając mu różnego typu prace.

Komentarze są wyłączone

I znów kolejna obcojęzyczna nazwa zawodu. Co to za praca? Project manager? Kto to?

Mówi się o nim, że musi być uzdolniony w szerokim tego słowa znaczeniu: zdolności przywódcze, cechy kreatywne, umiejętność pracy zespołowej i indywidualnej, żyłka koordyntorska.

Profesja ta jest w naszym kraju dość młoda, więc szczegółowe wymagania do jej wykonywania dopiero kształtują się, ale na pewno potencjalnemu project managerowi „przyda się” wykształcenie wyższe, znajomość języków obcych, a także studia podyplomowe z zakresu zarządzania projektami. Jakimi? A to już zależy od branży, w jakiej będzie zatrudniony.

Wszechstronność jest tu wskazana: od umiejętności prowadzenia analiz i tworzenia zestawień po pomysłowość działań.

Project manager musi posiadać wiedzę i umiejętności z następujących zakresów zarządzania projektami:

- integracji zadań, a więc całościowego spojrzenia na projekt,

- umiejętności delegowania zadań, a więc zakresowego nimi zarządzania,

- organizacji czasu pracy swojego i podwładnych,

- decyzyjności w sprawach zakupu potrzebnych do realizacji projektu urządzeń i materiałów,

- umiejętności budowania zespołu i zarządzania zasobami ludzkimi,

- kontroli jakości wykonywania zadań projektowych,

- oceny ryzyk towarzyszących realizacji działań.

Zapotrzebowanie na zatrudnienie project managera zgłaszać mogą różne branże. Jego zarobki natomiast zależą m.in. od rodzaju prowadzonego projektu, jego czasu trwania, liczby zadań do zrealizowania.

Komentarze są wyłączone

Ten trochę enigmatycznie określony zawód okazuje się być dość popularnym. Zorientowani na niego rozpoczynają przygotowana do tej profesji, idąc do szkoły średniej o profilu socjalnym, a później wybierają studia na kierunku „praca socjalna”. Na czym polega ich późniejsza praca? Pracownik socjalny koncentruje się przede wszystkim na działaniu na rzecz osób znajdujących się w trudnej sytuacji rodzinnej, zdrowotnej, finansowej, zawodowej, mieszkaniowej.

Organizuje dla nich pomoc, udziela porad, kieruje do odpowiednich instytucji wspierających, pomaga „odnaleźć się” w zaistniałej sytuacji. Zajmuje się zapewnieniem pomocy materialnej, psychologicznej, lekarskiej. Jego podstawowa rola sprowadza się do stworzenia odpowiednich warunków bytowych osobom, które z jakichś przyczyn zostały ich pozbawione.

Pracownik socjalny ma też kompetencje do tego, by, w przypadku stwierdzenia, że przebywającemu w rodzinie, którą się opiekuje dziecku, zagraża coś, co mogłoby wpływać niekorzystnie na jego zdrowie lub nawet życie, podjąć decyzję o odebraniu tego dziecka rodzinie.

Praca pracownika socjalnego wiąże się z dużymi obciążeniami psychicznymi. Trzeba zatem być osobą bardzo odporną, potrafiącą oddzielać to, co zawodowe, od tego, co prywatne, świadomą odpowiedzialności i ryzyk wynikających ze sprawowanie tej profesji.

Pracownicy socjalni zatrudniani są w ośrodkach pomocy społecznej, ośrodkach opiekuńczo-adaptacyjnych, zakładach karnych, zakładach opiekuńczo-leczniczych, ośrodkach dla uchodźców, placówkach dla osób uzależnionych, ośrodkach wsparcia.

Komentarze są wyłączone

Profesja handlowca obecna jest w sferze „zawodowej” chyba od zawsze. Ciągle przecież coś sprzedawano lub kupowano. Ciągle dokonywano różnych transakcji. Ciągle zatem potrzebni byli ludzie, którzy tymi „transakcjami” zajmą się w sposób profesjonalny.

Co to zatem za praca? Handlowiec przede wszystkim sprzedaje usługi bądź produkty, ale trzeba zauważyć, że obecnie zakres obowiązków przypisanych do tego stanowiska jest dość rozbudowany i szeroki. Praca ta nie sprowadza się już bowiem do stania za ladą, ale wymaga mobilności, pomysłowości, kreatywności, wykorzystywania w docieraniu do klientów coraz to nowszych narzędzi komunikacji – telefonu, internetu.

Teraz handlowiec musi być odpowiednio wykształcony. Aby dotrzeć do potencjalnych nabywców i sprzedać produkt czy usługę, potrzeba nie tylko komunikatywności i otwartości, ale też ugruntowanej wiedzy z dziedziny marketingu, PR-u, handlu. Nie raz konieczna jest także odrobina psychologii i reklamy.

Zarobki handlowca są różne. Najczęściej zależą od jego aktywności i tego, w jaki sposób „sprzedaje” sam siebie.

Komentarze są wyłączone

Praca polegająca na sprzedawaniu produktów kojarzy nam się głównie z profesją sprzedawczyni lub sprzedawcy. Jest to oczywiście jak najbardziej słuszne skojarzenie, ale obecnie również w sprzedaży musi pojawić się ktoś, kto pokieruje jej prawidłowym przebiegiem.

Na czym polega sama praca? Kierownik sprzedaży zajmuje się, jak zresztą sama nazwa zawodu sugeruje, kierowaniem sprzedażą produktów danego przedsiębiorstwa czy też danej marki. Dba o stałych klientów i utrzymuje z nimi kontakt, pozyskuje nowych kontrahentów. Weryfikuje zamówienia, sprawdza stan towaru. Opracowuje i przygotowuje materiały ofertowo-handlowe. Sprawdza też płynność finansowa klientów i stan przepływu gotówki za zrealizowaną transakcję zakupową.

Do wykonywania tego zawodu konieczne jest wykształcenie wyższe kierunkowe. Niezbędne okazuje się także doświadczenie w sprzedaży i pracy z klientami. Nie obędzie się też bez komunikatywnej znajomości języków obcych. Ważne są również umiejętności komunikatywne: otwartość, kontaktowość, łatwość nawiązywania kontaktu, umiejętność negocjacji, le także asertywność.

Kierownika sprzedaży zatrudnić można w wielu branżach, chociażby chemicznej, kosmetycznej, spożywczej, przemysłowej, telekomunikacyjnej, monopolowej.

Komentarze są wyłączone

Flickr photos

You need to activate the FlickR plugin! You can find it in the "PLUGINS" folder...

Most commented

  • None found