Zadania zawodowe technika elektroradiologa

Technik elektroradiolog to reprezentant “niższego” personelu medycznego. Wykonuje zlecone przez lekarza zabiegi w zakresie radiodiagnostyki oraz diagnostyki elektromedycznej.

Jakie wymagania niesie ze sobą ta praca? Technik elektroradiolog musi przede wszystkim ukończyć studia wyższe na elektroradiologii oraz  uzyskać tytuł licencjata lub inżyniera. Alternatywą dla wykształcenia wyższego jest ukończenie szkoły policealnej i uzyskanie tytułu technika elektroradiologa.

Technik elektroradiolog wykonuje zabiegi terapeutyczne i diagnostyczne. Wykonuje badania izotopowe, elektrokardiograficzne, audiometrię, radioterapię, “obrabia” wyniki badań. Dba o sprzęt diagnostyczny, zabezpiecza pacjenta w przypadku awarii tego sprzętu, udziela pierwszej pomocy.

To tylko niektóre z zadań przynależnych rlektroradiologowi. Jeśli chodzi o predyspozycje psychologiczne, to osoba chcąca wykonywać ten zawód musi wykazywać się dużą odpowiedzialnością, cierpliwością, odpornością na stres. Powinna też być komunikatywna i otwarta na kontakt z ludźmi.

Elektroradiolog znajduje pracę w szpitalach, ośrodkach zdrowia, zakładach opieki medycznej.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Praca. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.