Czym zajmuje się pracownik socjalny?

Ten trochę enigmatycznie określony zawód okazuje się być dość popularnym. Zorientowani na niego rozpoczynają przygotowana do tej profesji, idąc do szkoły średniej o profilu socjalnym, a później wybierają studia na kierunku “praca socjalna”. Na czym polega ich późniejsza praca? Pracownik socjalny koncentruje się przede wszystkim na działaniu na rzecz osób znajdujących się w trudnej sytuacji rodzinnej, zdrowotnej, finansowej, zawodowej, mieszkaniowej.

Organizuje dla nich pomoc, udziela porad, kieruje do odpowiednich instytucji wspierających, pomaga “odnaleźć się” w zaistniałej sytuacji. Zajmuje się zapewnieniem pomocy materialnej, psychologicznej, lekarskiej. Jego podstawowa rola sprowadza się do stworzenia odpowiednich warunków bytowych osobom, które z jakichś przyczyn zostały ich pozbawione.

Pracownik socjalny ma też kompetencje do tego, by, w przypadku stwierdzenia, że przebywającemu w rodzinie, którą się opiekuje dziecku, zagraża coś, co mogłoby wpływać niekorzystnie na jego zdrowie lub nawet życie, podjąć decyzję o odebraniu tego dziecka rodzinie.

Praca pracownika socjalnego wiąże się z dużymi obciążeniami psychicznymi. Trzeba zatem być osobą bardzo odporną, potrafiącą oddzielać to, co zawodowe, od tego, co prywatne, świadomą odpowiedzialności i ryzyk wynikających ze sprawowanie tej profesji.

Pracownicy socjalni zatrudniani są w ośrodkach pomocy społecznej, ośrodkach opiekuńczo-adaptacyjnych, zakładach karnych, zakładach opiekuńczo-leczniczych, ośrodkach dla uchodźców, placówkach dla osób uzależnionych, ośrodkach wsparcia.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Praca. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.