Zintegrowana komunikacja marketingowa

Niejednokrotnie utożsamiamy ze sobą różne pojęcia z zakresu marketingu, podczas gdy w rzeczywistości określają one zupełnie inne czynności. Przeciętnemu zjadaczowi chleba problemy definicyjne stwarzają choćby różnice między takimi pojęciami jak reklama, promocja, czy słyszany coraz częściej „pijar”, a więc Public Relations. Jakie są między nimi zależności? Czy mogą współdziałać? Oto najważniejsze informacje w pigułce.

Marketingowcy zauważyli, że do współczesnych odbiorców trzeba docierać za pomocą różnych kanałów komunikowania jednocześnie – nie wystarczy już tylko sama reklama, musi być poparta szeroko zakrojonymi działaniami promocyjnymi czy tez z zakresu PR. Wprowadzono więc działania w oparciu o zintegrowaną komunikację marketingową, która zakłada scalanie ze sobą różnego rodzaju narzędzi komunikowania, a więc promocji, reklamy i PR, a wszystko to w celu uzyskania większej skuteczności oddziaływania rynkowego.

Warto po krótce wyjaśnić każde z tych pojęć, wy wiedzieć, za jaki obszar działań marketingowych odpowiada. Reklama ma trzy główne cele – informacyjny (ważny szczególnie wtedy, gdy wprowadza się na rynek nowy produkt), perswazyjny (ma przekonać odbiorcę do kupna prezentowanego produktu czy usługi) oraz ekonomiczna (za wysoką sprzedażą idą oczywiście pieniądze dla producenta).

Public relations to, najkrócej mówiąc, zarządzanie komunikacją z otoczeniem, budowanie odpowiedniego wizerunku, a także – zaufania i poparcia, jednak najczęściej nie dla konkretnego produktu, ale dla marki, firmy, jaką reprezentuje. Praca, jaką wykonuje PR to przede wszystkim budowa pozytywnego wizerunku producenta.

Promocję natomiast można podzielić na tę bezpośrednią (a więc osobistą, w miejscu sprzedaży, lub w formie akwizycji) oraz tak zwaną promocję uzupełniającą. Na tę ostanią składają się takie działania jak product placement, plot placement, sponsoring, merchandising (sposób ekspozycji towarów) czy franczyza.

Ideą zintegrowanej komunikacji marketingowej jest więc scalanie wszystkich tych form, w celu wykorzystania efektu synergii – a więc faktu, że zastosowane razem mogą zdziałać więcej niż gdyby stosowało się je osobno. Stosowanie tego modelu wynika z potrzeby docierania do klienta, odpowiadania potrzebom odbiorców, którzy znacznie lepiej reagują na nietypowe formy przekazów promocyjnych.

Komunikacja taka opiera się na na marketingu relacyjnym – konieczne jest pozyskiwanie przyzwolenia konsumenta na prowadzenia działań promocyjnych (w marketingu relacyjnym wytwarza się więź z reklamodawcą, zakłada się powtarzalność relacji). Potrzeba więc monitorowania rynku w celu uzyskiwania sprzężenia zwrotnego, a wykorzystuje się do tego interaktywne formy przekazu. Stosowanie zintegrowanej komunikacji marketingowej wynika także z potrzeby szerszego wykorzystywania PR – coraz częściej w podjęciu decyzji II rzędu (marki, a nie produktu) decydujemy właśnie na podstawie oceny wizerunu firmy.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Marketing. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz