Jakim konsumentem jesteś?

To, ile i jakie produkty kupujemy najchętniej, zależy od wielu rozmaitych czynników. Można wskazać wśród nich oczywiście zasobność finansową, ale także status społeczny czy cechy charakterologiczne. Marketingowcy, by ułatwić sobie kieowanie do społeczeństwa przekazu reklamowego, podzielili konsumentów na kilka typów.

Każda z grup konumentów wyróżnia się specyficznymi cechami i wymaga zastosowania odmiennych nieco odmiennych form dotarcia do nich z przekazem.
Szczególnie istotną dla producentów, a więc i najbardziej przez nich cenioną grupą są tak zwani konsumenci – innowatorzy. To ludzie, którzy są otwarci na nowości, także w sferze kosumpcyjnej, a co więcej – wyznaczają w tej dziedzinie pewne trendy i wzory, pokazując reszcie społeczeństwa, co warto kupować i z jakich usług „wypada” korzystać. Jest to grupa stosunkowo niewielka, ale dla producentów niezwykle istotna. Na przynależność do tej grupy mają wpływ takie cechy jak zamieszkanie (najczęściej duże miasta), wiek (osoby młode – około 15 do 30 lat), posiadane wykształcenie (ciągłe dokształcanie się, lub ukończone wykształcenie wyższe), wykonywana praca (szczególnie pracownicy umysłowi).
Kolejną grupą wyznaczoną przez specjalistów są adopterzy. To ludzie, którzy również otwarci są na  nowości, jednak brak im śmiałości czy siły przebicia, aby lansować swoje konsumenckie upodobania. Opierają się więc głównie na opiniach innowatorów, będąc przekaźnikami między nimi a resztą społeczeństwa.
Największą grupę stanowią tak zwani naśladowcy. Szacuje się, że tych jest w społeczeństwie około 60 do 80 procent. To ludzie, którzy nie czują potrzeby, by kształtować własne, niezależne zdanie i opinie dotyczące produktów i usług. Korzystając z zasady społecznego dowodu słuszności naśladują w wyborach konsumenckich innych, zakładając że to, co kupuje większość – na pewno musi być dobre.

Wyodrębnia się także maruderów, a więc osoby, które nie są zainteresowane oferowanymi im dobrami w takim samym stopniu jak pozostali. Wynikać to może z upodobań, ale przede wszystkim – z sytuacji materialnej, która nie pozwala na podążanie za sprzedażowymi nowinkami. Są jednak równie istotni dla producentów – szczególnie w ostatniej fazie cyklu życiowego produktu, w której zainteresowanie nim słabnie wśród społeczeństwa i popyt na niego maleje. Wtedy szansy na sprzedanie „końcówek” serii upatruje się właśnie w tej grupie.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Marketing. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz