Wyjątkowy mix: spółka komandytowo – akcyjna

Chcąc prowadzić przedsiębiorstwo pod własną firmą, można pomyśleć o rozwiązaniu w postaci spółki komandytowo – akcyjnej. Jest to swoisty mix gatunków znanych na rynku spółek, gdyż w firmie takiej za zobowiązania spółki wobec wierzycieli co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (to znany ze spółki komandytowej komplementariusz), a co najmniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem, nie odpowiadającym za zobowiązania spółki. Finanse może czerpać natomiast z emisji akcji.

Do spółki komandytowo – akcyjnej, ze względu na pewną dwoistość natury, stosuje się podwójne przepisy. Obowiązują więc przepisy dotyczące spółki komandytowej, a to w zakresie stosunku prawnego komplementariuszy tak między sobą, jak i wobec wszystkich akcjonariuszy, a także wobec osób trzecich. Odnosi się to także do wkładów tychże wspólników do spółki, z wyłączeniem wkładów na kapitał zakładowy. Natomiast w pozostałych sprawach stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące spółki akcyjnej, a w szczególności przepisy dotyczące kapitału zakładowego, wkładów akcjonariuszy, akcji, rady nadzorczej i walnego zgromadzenia, a więc typowo organizacyjne postanowienia.

Charakterystyczne jest to, iż spółka komandytowo – akcyjna przeznaczona jest raczej do wykonywania działalności w większym rozmiarze. Dość wyraźnie wskazuje na to zapis w Kodeksie Spółek Handlowych, który mówi o minimalnym kapitale zakładowym wynoszącym co najmniej 50 tysięcy złotych. Wymogi formalne wobec spółki komandytowo – akcyjnej również są większe niż wobec pozostałych spółek osobowych, co stawią ją na szczególnej pozycji.

Jako korzyści tego typu działalności, wymienić można przede wszystkim Wyłączenie odpowiedzialności akcjonariusza za zobowiązania spółki, oraz fakt, że przy tym komplementariusz nie musi uczestniczyć w pokryciu kapitału zakładowego. Akcjonariusze natomiast mogą działać w imieniu spółki wyłącznie jako pełnomocnicy. Dodatkowym atutem, którego nie posiada zwykła spółka komandytowa jest fakt, że kapitał spółki mozna pozyskiwać poprzez emisję akcji – stąd właśnie między innymi drugi człon jej nazwy.

Jako wady wyliczyć można choćby wspomniany wcześniej wysoki minimalny kapitał zakładowy, a także fakt odpowiedzialnośi całym majątkiem dla komplementariuszy. Jednak, to właśnie oni mają oni decydujący wpływ na poczynania spółki – akcjonariusze bez odpowiednich pełnomocnictw nie modą wykonywać żadnych czynności w imieniu spółki.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Firmy, Prawo handlowe/ spółek. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz