Wizerunek polityczny

Aby zyskać poparcie, polityk musi być wyrazisty, wyróżniać się czymś, a więc posiadać spójny wizerunek wizerunek. Ten, podobnie jak w przypadku reklamy produktów – jest kreowany na potrzeby odbiorców. Z nieśmiałego człowieka nie zrobi się jednak gwiazdy showbiznesu, dlatego obrany wizerunek polityczny dopasowuje się do cech, które reprezentuje nasz kandydat, podkreślając je. Oto krótka prezentacja najważniejszych typów wizerunku polityka.

Fachowcy zajmujący się marketingiem politycznym wyrózniają dziesięć podstawowych typów wizerunku politycznego, a każdy z nich charakteryzuja inne cechy. Rozpoczynając kampanię wyborczą starają się jak najlepiej wpasować polityka w któryś z tych schematów, gdyż w wielu przypadkach daje on gotowe rozwiązania, podpowiada, jaki styl polityki powinien obrać i jak się prezentować. Każdy ma oczywiście wady i zalety, ale zadaniem marketingowców jest tak podkerślić pozytywne cechy kandydata, by wady nie były widoczne.

Jednym z typów wizerunku jest ekspert. Odznaczają go takie pozytywne cechy jak duża wiedza, kompetencje, doświadczenie, wiarygodność, odpowiedzialność czy dokładność. To człowiek, który zna się na tym, co robi, jest profesjonalistą. Niebezpieczeństwem jest jednak to, że osoba taka może zostać odebrana jako osoba oderwana od problemów zwykłego człowieka, mająca do nich dystatns, chłodna.

Polityka można kształtować także na typ tzw. amanta. Podkreśla się jego dynamizm i przyjazność, jednak pod atrakcyjną powierzchownością może kryć się niewiele więcej niż narcyzm, mamy wtedy często do czynienia z przerostem formy nad treścią.

Innym typem jest na przykład heros – polityk odważny, zdecydowany, ale z niezdrowymi skłonnościami do władczości.

Na tym tle zupełnie inaczej prezentuje się typ tzw. zwykłego człowieka. Cechuje go empatia, brak dystatnsu do spraw codziennych czy wiarygodność. Może być jednak postrzegany jako osoba niekompetentna do sprawowania swoich obowiązków.

Idola natomiast charakteryzuje niebywała charyzma, zdecydowanie i skuteczność, w opinii odbiorców często jawić się może jednak także jako osoba oderwana od rzeczywistości, niedostępna.

Polityków chętnie kreuje się także na „luzaka”. Taki typ cechuje dystans, poczucie humoru i działanie zdroworozsądkowe. Zarzuca mu się jednak nieodpowiedzialność.

Każdy z typów wizerunku obok licznych zalet zawiera i wady. Na pewno nie jest więc gotową receptą na stworzenie dobrego polityka, ale bardzo pomaga w wykreowaniu go i podkreśleniu jego zalet.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Marketing, Polityka. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz