Spółka cywilna – wady i zalety

Kiedy partnerzy podejmują wspólną działalność gospodarczą i dążą do osiągnięcia wspólnego celu – możemy mówić o spółce. Najstarszą jej formą jest spółka cywilna. Zgodnie z nazwą, jest to umowa normowana przepisami prawa cywilnego. Kilka słów o zaletach i wadach tego typu spółek.

Spółka jest pewnego rodzaju umową między wspólnikami, a więc jako umowa zawierać musi postanowienia dotyczące celu spółki, czasu jej trwania, rodzaju działalności, jaką będzie podejmowała, rodzaju i wysokości wkładów poszczególnych wspólników, oraz ich udziału w spółce. Wspólnicy mogą wnosić do spółki pieniądze, ruchomości i nieruchomości, prawa majątkowe, a także własną pracę. Tak więc postanowienia dotyczące wkładów i udziałów mogą być bardzo zróżnicowane – wszystko należy dostosować indywidualnie dla każdego przypadku.

Mimo różnych wkładów i udziałów, w spółkach cywilnych panuje jedna, niezwykle ważna zasada. Otóż, za zobowiązania spółki wspólnicy odpowiadają solidarnie całym majątkiem osobistym. Co to oznacza w praktyce? Dokładnie tyle, iż bankructwo jest stratą nie tylko udziałów, lecz także prywatnego majątku. Trzeba więc bardzo dokładnie dobierać wspólników do tego typu działalności, umowy należy zawiązywać wyłącznie z osobami zaufanymi.

Cechą charakterystyczną jest także to, że spółka prawa cywilnego nie posiada osobowości prawnej, nie stanowi więc samodzielnego podmiotu prawa. Podmiotami prawa pozostają jednak wspólnicy spółki cywilnej. W związku z tym, spółka cywilna nie ma własnego mienia – nabywane prawa i zaciągane zobowiązania wchodzą do wspólnego majątku wspólników, stanowiącego ich współwłasność łączną.

Tego typu umowa ma pewne korzyści, jak choćby to, że wspólnicy wnoszą nowe pomysły, umiejętności, znajomość rynku, dzięki czemu firma może funkcjonować bardziej efektywnie. Co więcej, ze względu na to, iż spółka cywilna nie jest osobą prawną, dochody spółki opodatkowane są jako dochody osobiste wspólników. Ponadto jej likwidacja jest nieskomplikowana, jest także duża swoboda kształtowania postanowień umowy spółki.

Posiada jesdnak także liczne wady, przesądzające o ich niewielkiej roli w gospodarce. Zaliczyć do nich można wspomnianą wcześniej nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki, która to grozi w przypadku jej upadłości utratą majątku osobistego wspólników. Ma także ograniczone możliwości powiększenia kapitału i zaciągnięcia kredytów na ekspansję firmy. Przeszkodą w jej działaniu może być też fakt, iż uchwały wspólników powinny być podejmowane jednomyślnie, a więc możliwe są konflikty między wspólnikami, a ich śmierć czy inne wypadki losowe grożą niestabilnością spółki.

Niepewna jest przyszłość spółki cywilnej. Ponieważ forma ta nie jest stosowana w państwach Unii Europejskiej, prędzej czy później zastąpi konieczność przekształcenia działalności na inną formę.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Firmy, Prawo handlowe/ spółek. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz