Prawa Pracownika

Kandydat na pracownika nigdy nie powinien zapominać o umowie, która powinien podpisać z pracodawcą
jeszcze przed podjęciem pracy. Umowa ta określa prawa i obowiązki pracownika, a także normuje wiele
kwestii związanych z przyszłym zatrudnieniem. Umowę taką można zawrzeć nawet w formie ustnej, jednakże
najpóźniej w ciągu 7 dni należy ją potwierdzić pisemnie. Powszechnie wiadomo, iż dla pracownika najlepsza jest umowa na czas
nieokreślony, daje ona największe poczucie stabilizacji zatrudnienia.
Pracownik powinien w każdym momencie kontrolować, czy jego prawa są przestrzegane.
Do kanonu praw pracowniczych należą m.in:
– jednakowe traktowanie kobiet i mężczyzn
– prawo do otrzymywania wynagrodzenia w terminie
– prawo do płatnego urlopu wypoczynkowego w wymiarze uzależnionym od stażu pracy
– prawo do tworzenia organizacji powołanych w celu ochrony praw pracowniczych a także do przynależności do nich
– prawo do wszelkiego rodzaju ubezpieczeń a także świadczeń socjalnych.
Należy też pamiętać, że każdy pracodawca ma obowiązek szanować godność i dobra osobiste pracownika. Nikt też,nawet
wyższy rangą, nie ma prawa dyskryminować pracownika ze względu na jakikolwiek aspekt. Każdy pracownik ma prawo
do wykonywania swoich obowiązków w warunkach bezpiecznych i higienicznych. Jeżeli pracownik będzie chciał
rozwijać się i podnosić swoje kwalifikacje, to pracodawca w miarę możliwości ma obowiązek mu to umożliwić.
Pracodawca w momencie kiedy umowa wygaśnie lub ulegnie rozwiązaniu ma też obowiązek wydać świadectwo pracy zawierające
rzetelną informację dotyczącą okresu, rodzaju pracy i obejmowanego stanowiska.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Prawo Pracy. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz