Pracownik niepełnosprawny

Czasem nie mamy wpływu na to, co nas spotyka w życiu. Choroba czy wypadek, które w konsekwencji powodują, że tracimy pełną sprawność fizyczną, nierzadko są od nas niezależne. To, że ktoś jest w taki lub inny sposób niesprawny, w żadnym wypadku nie powinno wykluczać ze społeczeństwa. Co więcej, stopnie niepełnosprawności są różne, stąd też dlaczego zabronić osobie poruszającej się na wózku albo dotkniętej innym rodzajem zdrowotnego ograniczenia normalnej pracy? Nikt przecież nie stwierdził, że o wydajności, efektywności i ambicji pracownika decyduje to, czy do pracy dociera od na własnych nogach czy też przy pomocy kul lub wózka.

Zatrudniając pracownika niepełnosprawnego, trzeba zapoznać się z jego prawami. Wszelkie uprawnienia pracownicze regulowane są przez ustawę z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Akt ten odnosi się do czasu pracy osób niepełnosprawnych, urlopów, a także wypowiedzeń.

To, jak długo osoba niepełnosprawna może pracować, zależne jest od stopnia jej niepełnosprawności. Te stopnie wskazane są trzy: od niepełnosprawności lekkiej, przez umiarkowaną do znacznej. Jeśli zatrudniamy pracownika z orzeczonym lekkim stopniem niepełnosprawności, może on przepracować maksymalnie 8 godzin w ciągu dnia, co daje razem 40 godz. tygodniowo. Osoba z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności nie może pracować w ciągu dnia dłużej niż 7 godz., zatem jej maksymalny tygodniowy czas pracy to 35 godz. Ważne jest też, by niepełnosprawny nie pracował w porach nocnych (chyba, że jego zadaniem jest stróżowanie) oraz w godzinach nadliczbowych. Poza tym, każdy niepełnosprawny ma prawo do dodatkowych 15 min przerwy.

Zatrudnionym, których stopień niepełnosprawności jest umiarkowany lub wysoki, przysługuje 10 dodatkowych dni urlopu, chyba że dana osoba ma prawo do urlopu przekraczającego 26 dni roboczych.

Kolejny aspekt, który trzeba mieć na uwadze, to tzw. płatne zwolnienie z pracy. Polega ono na tym, że pracownik ma prawo zwolnienia z pracy przy zachowaniu wynagrodzenia, by wziąć udział w turnusie rehabilitacyjnym albo też wykonać badania specjalistyczne czy lecznicze.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Praca, Prawo Pracy. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz