Młodociani pracownicy

Polski kodeks pracy przewiduje, na ściśle określonych zasadach, możliwość pracy także dla osób młodocianych, a więc takich, które ukończyły 16 rok życia, a nie przekroczyły 18. Jakie warunki powinien spełniać pracodawca, aby mógł zatrudnić taką młodą osobę?
Przede wszystkim, pracownik młodociany musi mieć ukończoną szkołę przynajmniej na poziomie gimnazjum, ma także obowiązek dokształcania się do ukończenia 18 lat, które to pracodawca musi mu umożlwić. W celu podjęcia pracy, młoda osoba musi także przedstawić zaświadczenie od lekarza, że dana praca nie zagraża jego zdrowiu i rozwojowi, młoda osoba powinna podejmować więc wyłącznie tak zwane prace lekkie. Dodatkowo, jeśli nie posiada kwalifikacji zawodowych, pracownik taki może być zatrudniony wyłącznie w celu przygotowania zawodowego.
Jest także szereg wymogów co do czasu pracy młodej osoby. Najważniejsze jest to, aby godziny pracy nie kolidowały z godzinami nauki. W czasie zająć szkolnych, pracodawca nie może zatrudnić na więcej niż 12 godzin tygodniowo, ani więcej niż 2 godziny dziennie – w dniach, kiedy młody pobiera naukę. Natomiast w czasie ferii i wakacji, czas pracy nie może być dłuższy niż 7 godzin dziennie, a w sumie – 35 godzin tygodniowo. Jesli dziennie pracować będzie więcej niż 4 i pół godziny, pracodawca ma obowiązek zapewnić mu półgodzinną przerwę, wliczoną w czas pracy, a więc pełnopłatną. Młodocianych pracowników nie można zatrudniać także na tak zwane „nadgodziny”, ani w porze nocnej, to jest w przedziale czasowym od godziny 22 do 6 rano. W każdym tygodniu osoba taka ma prawo do 48 godzin nieprzerwanego opdoczynku od pracy, czas ten powinien obejmowac także niedzielę. Po 6 miesiącach pracy, młodym pracownikom przysługuje 12 dniowy urlop, a po roku – wymiar urlopu wzrasta do 26 dni. Na wniosek ucznia, pracodawca może mu udzielić także bezpłatnego urlopu na czas ferii szkolnych.
Młodzi ludzie chętnie korzystają z tych możliwości, dorabiając sobie do kieszonkowego, albo przyuczając się do zawodu, w którym chcą w przyszłości pracować.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Praca, Prawo Pracy. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz