Globalne finanse

Marshall McLuhan powiedział kiedyś, że żyjemy w świecie kształtowanym na podobieństwo globalnej wioski. Rzeczywiście, współcześnie prawie na każdym kroku mamy do czynienia z przejawami globalizacji. Skalę i przebieg procesów globalizacyjnych szczególnie wyraźnie widać na płaszczyźnie rynkowej, a co za tym idzie, także finansowej.

Najbardziej zaawansowany jest proces globalizacji właśnie rynków finansowych – a to w głównej mierze za sprawą liberalizacji przepływu kapitału. Do powstania globalnych rynków finansowych obok ogromnych przepływów kapitałowych przyczyniła się także różnorodność transakcji, która rozwinęła się szczególnie na przestrzeni ostatnich lat.

Ta różnorodność z kolei była możliwa dzięki wprowadzeniu do obrotu pieniądza elektronicznego, a więc tak zwanych transakcji bezgotówkowych. Dzięki istnieniu pieniądza elektronicznego, zarówno wielkie firmy, jak i zwykli ludzie, mogą transferować kapitały z jednego końca świata na drugi, niezależnie od pory dnia, czy nocy. Można z jego pomocą kupować produkty w sklepie internetowym, lub płacić pracownikowi, nawet zatrudnianemu w innym kraju.

Dzięki globalizacji i jej wpływowi na rynek i finanse, widoczne są także ogromne korzyści płynące z wymiany handlowej, z otwarcia gospodarki na konkurencję międzynarodową i napływ zagranicznych inwestycji. Ekonomiści podkreślają także, że najbardziej zglobalizowane kraje mają najwyższy Produkt Krajowy Brutto, a i ludzie ubożsi zyskują na globalizacji, gdyż mają znacznie szerszy dostęp do kredytów i zabezpieczeń socjalnych.

Niestety, są i minusy globalnego systemu finansów. Funkcjonowanie współczesnych rynków finansowych charakteryzuje duża niestabilność. Jest ona spowodowana przede wszystkim gwałtownymi zmianami w kierunkach przepływu kapitału – transakcje nie są zazwyczaj stałe, bo interesy robi się z różnymi ludźmi na całym świecie. Największym problemem jest właśnie fakt, że wzajemne powiązania rynków walutowych powodują, że kryzys finansowy w jednym kraju efektem domina przenosi się błyskawicznie na inne kraje.

Jednak, mimo pewnych niebezpieczeństw, które niesie ze sobą globalny system finansów, w dzisiejszych czasach wydaje się być nieunikniony. Jest po prostu najbardziej użytecznym, prostym i skutecznym rozwiązaniem, toteż miliardy ludzi na całym świecie korzystają z jego dobrodziejstw.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Podatki i Finanse. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz