Co wolno, a czego nie w spółce partnerskiej

Jedną z form działań spółek osobowych jest spółka partnerska, utworzona przez wspólników (nazywanych tu również partnerami) w celu wykonywania wolnego zawodu w spółce prowadzącej przedsiębiorstwo pod własną firmą. Oznacza to, że niedopuszczalne jest tworzenie spółek partnerskich w innym celu niż wykonywanie wolnego zawodu, a także w celu wykonywania jakiejś działalności gospodarczej.

Partnerami w spółce mogą być osoby uprawnione do wykonywania tak zwanych wolnych zawodów, specyficznych w formie wykonywania, a więc adwokata, aptekarza, architekta, inżyniera budownictwa, biegłego rewidenta, brokera ubezpieczeniowego, doradcy podatkowego, maklera papierów wartościowych, doradcy inwestycyjnego, księgowego, lekarza, lekarza dentysty, lekarza weterynarii, notariusza, pielęgniarki, położnej, radcy prawnego, rzecznika patentowego, rzeczoznawcy majątkowego i tłumacza przysięgłego.

Warto dodać, że kodeks spółek handlowych przewiduje również możliwość wutworzenia tego typu spółki przez przestawicieli innych zawodów, jednak pod warunkiem, że rozwiązanie takie zostanie zapisane w odrębnej ustawie.

Wspólnikami w spółce partnerskiej – zwanymi partnerami – mogą być tylko i wyłącznie osoby fizyczne. Utworzyć takiej spółki nie mogą zatem osoby prawne, spółki cywilne czy inne handlowe spółki osobowe. Zgłaszając spółkę partnerską do sądu rejestrowego, należy dołączyć dokumenty potwierdzające uprawnienia każdego partnera do wykonywania wolnego zawodu.

Tego typu działalność przynosi ze soba wiele znaczących korzyści. Przede wszystkim, jest to graniczenie odpowiedzialności za zobowiązania powstałe w wykonywaniu działalności przez innych partnerów. Nie działa tu więc zasada „jeden za wszystkich, wszyscy za jednego”, w handlu często bardzo zgubna. Istotna zaletą jest także brak określonych wymagań kapitałowych, potrzebnych do jej utworzenia. Wydaje się więc być bardzo ciekawym i korzystnym rozwiązniem. Jednak, jak wszystko na świecie, ma także i drugą stronę medalu.

Wśród wad wymienia się więc takie rzeczy, jak dość skomplikowany akt jej utworzenia – konieczne jest sporządzenie umowy w postaci aktu notarialnego. Znaczącym ograniczeniem jest dla niej fakt, iż spółka taka działa wyłącznie w zakresie wykonywania zawodu partnerów, co dość mocno każe jej ukierunkowywać się na konkretną działalność.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Firmy, Prawo handlowe/ spółek. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz